Par mums

DZĪVESSPĒKS (angl. – resilience). Nevērtējoša vērošana — apzinoties sevi, savas jūtas, domas, fizisko ķermeni, kā arī pasauli sev apkārt. 

     Dzīve ne vienmēr mums uzsmaida. Pat tie cilvēki, kuriem bijusi veiksmīga bērnība, var piedzīvot negaidītus zaudējumus, saslimšanas, traumatiskus notikumus. Kā cilvēki var tikt ar to galā? Vai iekšējos spēkus var palielināt? Dzīvesspēks nenozīmē neuzvaramību, bet iekšēju spēku pārvarēt sarežģītākas dzīves notikumu epizodes, sadziedēt brūces, kļūt stiprākam, un iegūtās atziņas no šīs pieredzes izmantot risinot tālākos dzīves uzdevumus. Dzīvesspēka pilnveide vienmēr saistīta ar rīcību, domāšanas veidu un piedzīvotajām izjūtām kopumā mūs attīstot. Dzīvesspēka pieaugums izriet no katra indivīda pieredzes un arī viņa tālākajiem mērķiem.

Biedrība “Dzīvesspēks” dibināta 2014. gadā, ar mērķi: 

  • Sociālā riska grupām piederīgo, bērnu invalīdu, to vecāku un piederīgo atbalsta un veiksmīgas integrēšanās sabiedrībā veicināšana;
  • Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana, veicinot komunikāciju un atbalstu dažādām sabiedrības grupām, tai skaitā invalīdiem, sociālā riska grupu piederīgajiem, bērniem, jauniešiem un viņu atbalstā un izglītošanā iesaistītajiem;
  • Veicināt kvalitatīvas informācijas, pētījumu rezultātu un efektīvu metožu integrēšanu praktiskajā darbā.

2015 gadā biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības jomās:

  • Pilsoniskas sabiedrības attīstība;
  • Trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana.
GUNA GEIKINA

DR.psych, klīniskajā psiholoģijā, Kognitīvi biheiviorālās terapijas terapeits

Dr.psych, klīniskajā psiholoģijā, kognitīvi biheiviorālās terapijas (KBT) terapeits.
Strādāju kā klīniskais psihologs  un psihoterapeits gan individuāli, gan grupās. Darba fokuss vairāk orientēts uz klientu konsultēšanu saistībā ar pārdzīvoto stresu (darbs ar cilvēktirdzniecības upuriem un bērnu invalīdu vecākiem), depresiju, trauksmi un personības traucējumiem. Darbā izmantoju kognitīvi biheiviorālās terapijas pieeju, shēmu terapiju un apzinātības praksi. Regulāri papildinu zināšanas starptautiskās konferencēs un darba grupās.

ILONA KRONE

Dr. psych

Ilona Krone – kognitīvi biheiviorālā (KBT) terapeite, ieguvusi doktora grādu Latvijas universitātē. Ilgadēja kognitīvi biheiviorālās terapijas apmacība Jana Praško ( Čehija) vadībā. Ir Ilgstoša praktiskā darba pieredze kā klīniskajam psihologam skolā, sociālajā dienestā un Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centra Dienas stacionārā strādājot gan individuāli gan grupās. Pēdējo gadu darba fokuss vairāk orientēts uz klientu konsultēšanu saistībā ar depresiju, paniku, veģetatīvo distoniju trauksmi, OKT un personības traucējumiem, izmantojot kognitīvi biheiviorālās terapijas pieeju, shēmu terapiju, dialektisko terapiju un apzinātības praksi. Regulāri papildina zināšanas starptautiskās konferencēs un darba grupās.
Profesionālās intereses: kognitīvi biheiviorālā terapija, neiropsiholoģija, apzinātības prakse, pašregulācija, pētniecība.
Kopš 2014. gada Latvijas Universitātē pasniedz lekciju kursu„Neiropsiholoģija” un asistē Janam Praško jauno KBT terapeitu apmācībā.

LAURA EVERTE

plaša profila speciālists

plaša profila speciālists ar Iegūtu gan profesionālu gan dzīves un pieredzes izlītību. Sabiedrisko attiecību speciāliste. Mārketinga un reklāmas jomas, pamata nodarbošanās nopietnu un nenopietnu pasākumu organizēšana, kultūras, izglītojošie un labdarības pasākumi. Make up speciāliste un vispār ļoti saprotošs un labestīgs cilvēks.

IEVA KIMONTE 

MG.Psych.

Esmu atvērta dažādiem interesantiem projektiem un iespējām gūt vērtīgu pieredzi, tādēļ sadarbības partneru loks un darbības lauks ir samērā plašs. Man ir pieredze vadot seminārus, uzstājoties konferencēs, psiholoģiskā darba grupas, individuālas konsultācijas, pasākumu moderēšanā, kā arī uzņēmumu vadībā un darbā ar organizācijām.
Papildus piedalos dažādospsiholoģiskos pētījumos un citos sociālos projektos. Esmu ieguvusi izglītību biznesa vadībā un psiholoģijā.2012. gadā veiksmīgi noslēdzu studijas Latvijas Universitātes Psiholoģijas Maģistrantūras programmā. Esmu Latvijas organizāciju psihologu biedrības (LOPB) asociētais biedrs, kā arī Starptautiskās lietišķās psiholoģijas asociācijas (IAAP - International Association of Applied Psychology) biedrs.