Atbalsta programma “Aprūpētāju pašpalīdzība un kompetence”

Atbalsta grupas bērnu invalīdu vecākiem

Atbalsta grupas bērnu invalīdu vecākiem, ar mērķi:
- Sniegt vecākiem informāciju, konsultācijas un profesionālo atbalstu, ņemot vērā individuālās ģimeņu vajadzības – mazinot vecāku stresu, veicinot vecāku kompetences izjūtu, uzlabojot vecāku zināšanas un prasmes lai novērstu emocionālās, uzvedības un attīstības problēmas bērniem.


- Nostiprināt šo vecāku pašapziņu, prasmes adekvāti novērtēt situāciju un pieņemt lēmumus.
- Veicināt un nodrošināt šo vecāku informētības līmeni par savām tiesībām un iespējām uzlabot pašreizējo dzīves situāciju.
- Motivēt vecākus iekļauties kopienas aktivitātēs, kā arī mudināt uz aktīvu rīcību lai gūtu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē.
- Rosināt bērnu invalīdu vecākus veidot vietējās atbalsta grupas savās pašvaldībās, tādejādi izveidojot sociālo pakalpojumu sniedzēju sadarbības tīklu un pilnveidojot sniegto pakalpojumu kvalitāti Latvijas reģionos, kas sniedz šiem vecākiem iespēju arī projektam noslēdzoties kopā ar citiem dalībniekiem un sociālā darba speciālistiem uzlabot savas prasmes un zināšanas, informētību, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, tādejādi mazinot sociālo atstumtību un sekmējot šo vecāku veiksmīgu integrāciju.

Programmas vispārīgs raksturojums:
• Dalībnieku skaits - 8 – 12 dalībnieki un grupas vadītājs vai vadītāji (psihologs, sociālais darbinieks) ir optimāls dalībnieku skaits, dodot iespēju ikvienam piedalīties diskusijas.
• Grupas tips - slēgta tipa grupa (grupas dalībnieki nemainīgi). Šādi ar katru sesiju pieaug grupas saliedētība un grupas dalībnieki uztver grupu kā drošu vidi. Līdz ar to pieaug viņu uzticēšanās, kas veicina sesijas produktivitāti.
• Biežums - programma ietver 8 strukturētas sesijas, programmas ilgums 2 mēneši, sesijas vienu reizi nedēļā 2,5 stundas (150 minūtes). Sesiju saturs ir savstarpēji papildinošs, katrā sesijā grupas dalībniekiem tiks uzdoti mājas darbi, tādēļ nedēļas pārtraukums starp sesijām, sekmēs zināšanu, prasmju un attieksmju veiksmīgāku apgūšanu un integrēšanu. Katrai sesijai ir sava tēma. Tēmas sakārtotas noteiktā secībā. Tāpēc ieteicams sesiju secību nejaukt, un neizlaist nevienu no sesijām.
Atbalsta programma tiek realizēta nelielās (6-10 cilvēku) grupās, 8 divu stundu ilgās nodarbībās reizi nedēļā. Ja Jūs vēlaties piedalīties, lūdzu sekojiet līdzi mūsu jaunumiem vai arī nosūtiet savu pieteikumu un programmas vadītāja ar Jums sazināsies!

Cena atkarībā no dalībnieku skaita sākot no 15 EUR par vienu nodarbību
Pieteikties: e-pasts:biedribadzivesspeks@gmail.com, vai zvani tel:29218777

Aktuālās programmas

A
Nometne bērnu invalīdu vecākiem “Dzīvesspēks”

NOMETNE BĒRNU INVALĪDU VECĀKIEM “DZĪVESSPĒKS”

2017.gada 26-28.maijā, Igates pilī, biedrība "Dzīvesspēks" organizēja Nometni bērnu invalīdu mammām 'Dzīvesspēks 2017".
Nometne ir iespēja māmiņām dažas dienas atpūsties, palutināt sevi, iegūt jaunas zināšanas, pieredzes apmaiņu, un kopumā iegūt pozitīvu enerģiju un jaunus spēkus. 

Lasīt vairāk...
B
Ēšanas traucējumu grupa

pārēšanās, emocionālā ēšana

*pārēšanās, emocionālā ēšana, atbrīvošanās no ēdiena u.c.
Nodarbības balstītas uz apzinātības , dialektiski biheiviorālās terapijas, kognitīvi biheiviorālās terapijas pamatiem un jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem.

Grupu nodarbības “Ēšanas paradumi un apzinātas izmaiņas” balstītas uz apzinātības , dialektiski biheiviorālās terapijas, kognitīvi biheiviorālās

Lasīt vairāk...
C
Atbalsta programma “Aprūpētāju pašpalīdzība un kompetence”

Atbalsta grupas bērnu invalīdu vecākiem

Atbalsta grupas bērnu invalīdu vecākiem, ar mērķi:
- Sniegt vecākiem informāciju, konsultācijas un profesionālo atbalstu, ņemot vērā individuālās ģimeņu vajadzības – mazinot vecāku stresu, veicinot vecāku kompetences izjūtu, uzlabojot vecāku zināšanas un prasmes lai novērstu emocionālās, uzvedības un attīstības problēmas bērniem.

Lasīt vairāk...
D
Psihologa konsultācijas

Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT)

Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) ir īstermiņa, strukturēta psihoterapijas metode.
KBT pamatā ir ideja, ka cilvēkam netraucē paši dzīves notikumi, bet gan veids, kā cilvēks uz šos notikumus uztver un tos interpretē. Viena un tā pati situācija dažādiem cilvēkiem var izraisīt dažādasizjūtas un veicināt atšķirīgu rīcību (uzvedību, reakciju). Piemēram, zaudējot darbu, viens cilvēks varētu domāt: „Es esmu tāds neveiksminieks. Man nekad nekas neizdodas!

Lasīt vairāk...