“Bērnu emocionālā audzināšana”

sunBiedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” un psiholoģijas zinātņu doktore, Kognitīvi Biheiviorālā terapeite Guna Geikina aicina vecākus uz lekciju ciklu “Bērnu emocionālā audzināšana”.

Kopīgi aplūkosim labākās problēmu risināšanas stratēģijas, jaunumus audzināšanas veidos,  veicināsim izpratni par bērna uzvedības cēloņiem un vēl daudz ko citu.

 • Plānotas piecas nodarbības, kurās tiks apskatītas šādas tēmas:
 • Izpratne par bērna attīstību un temperamentu;
 • Kā veicināt ķermeņa kontroli un pozitīvu pašvērtējumu;
 • Kā veicināt drošu piesaisti;
 • Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju;
 • Kā veicināt valodas un komunikācijas spējas;
 • Kā veidot pamatu pozitīvam pašvērtējumam;
 • Disciplinēšanas metodes, kas veicina pašregulāciju, attīsta sirdsapziņu un morālo uzvedību;
 • Kā veicināt emociju pašregulāciju;
 • Kā veicināt koncentrēšanos, plānošanu un problēmu risināšanu;
 • Kā veicināt sociālo kompetenci, empātiju un gādīgumu.

Tiksimies NVO namā Rīgā, Ieriķu ielā 43A 128 telpā ceturtdienās

2018.gada 12;19;26. aprīlī un 10;17. maijā plkst. 18:30-20:00

Dalība lekciju ciklā ir bez maksas, bet lūdzam Jūs iepriekš pieteikties:

Ilze Kenne RD SD pakalpojuma  vadītāja tel. 29460606

info@kustibutraucejumi.lv ; ilzekenne@e-apollo.lv           

RD SD pakalpojuma  iepirkums – Rehabilitācijas programma bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem „Pašpalīdzības ābece” (pakalpojuma iepirkuma līgums Nr. RSD-164892-lī no 30.12.2016.)

b

 

r